Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 078 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


Gdybym był wrogiem Polski...

sobota, 30 maja 2009 10:38

Gdybym  był wrogiem Polski...

Uważam to za rzecz bardzo pożyteczną - zastanawiać się od czasu do czasu nad tym, co bym robił, gdybym był wrogiem Polski. Gdyby odbudowanie Polski było mi niedogodne i gdyby mi chodziło o jej zniszczenie...

Uważni Czytelnicy dostrzeżą, że treść tej publikacji jest częściowo aktualny i dzisiaj...

 

                 Otóż przede wszystkim używałbym wszelkich wysiłków i nie żałowałbym żadnych ofiar na to, ażeby nie dopuścić do zapanowania w tym kraju zdrowego rozsądku, ażeby postępowaniem Polaków nie zaczęła kierować trzeźwa ocena stosunków i położenia ich państwa. Utrzymywałbym w Polsce na swój koszt legion ludzi, których zajęciem byłoby szerzenie zamętu pojęć, puszczanie w obieg najrozmaitszych fałszów, podsuwanie najbardziej wariackich pomysłów. Ilekroć bym zauważył, że Polacy zaczynają widzieć jasno swe położenie i wchodzić na drogę do naprawy stosunków i do wzmocnienia państwa, natychmiast bym zrobił wszystko, żeby odwrócić ich uwagę w inną stronę, wysunąć im przed oczy jakieś nowe idee, nowe plany, wytworzyć jakiś nowy ruch, w którym by rodząca się myśl zdrowa utonęła.


                 W obecnej chwili wielce by mię zaniepokoiło to, że w polityce polskiej zapanowały nad wszystkim zagadnienia skarbowe i gospodarcze, że Polacy zaczynają sobie naprawdę zdawać sprawę z tego, iż dotychczas szli do ruiny finansowej i gospodarczej, a tym samym do utraty niezawisłości, że zaczynają widzieć błędy dotychczasowego sposobu rządzenia, otwarcie i śmiało do tych błędów się przyznają, chcą się z nich otrząsnąć i objawiają w tym kierunku wyraźną wolę. Uważałbym za rzecz bardzo niepomyślną fakt, że po dymisji Grabskiego Sejm zdobył się, acz z trudem, na utworzenie rządu koalicyjnego, w którym stronnictwa, bardzo dalekie od siebie w swych programach, postanowiły współdziałać w doprowadzeniu budżetu państwa do równowagi i w ratowaniu kraju od popadnięcia w ostatnią nędzę. I wcale by mnie nie cieszyło, że nowy minister skarbu tak daleko poszedł w swej otwartości, odsłaniając niebezpieczne położenie państwa i wskazując potrzeby zmniejszenia jego rozchodów o tak olbrzymią sumę. Czułbym, że mię spotyka największy zawód, mianowicie że się zawodzę na Sejmie, na który liczyłem z całą pewnością, że nigdy nie dopuści do uzdrowienia gospodarki państwowej, że każdy wysiłek w tym kierunku unicestwi. I zacząłbym się obawiać, czy te słabe początki nie rozwiną się w coś mocniejszego, czy te objawy otrzeźwienia, postępu pojęć i poczucia odpowiedzialności za losy kraju nie staną się wyraźniejszymi, i czy Polska nie zaczyna istotnie wchodzić na drogę naprawy.


                Uważałbym to za rzecz tym bardziej niepożądaną, że obecnie stan finansowy i gospodarczy państw europejskich w ogóle psuje się, że rządy i parlamenty coraz mniej wykazują zdolności zaradzenia złemu i że, gdyby Polska zdobyła się na wysiłek i gospodarkę swą jako tako uporządkowała, mogłoby to utrwalić jej pozycję w Europie i nawet uczynić ją wcale mocną.

                 Postanowiłbym temu zapobiec za wszelką cenę. Ale jak?...


                 Przede wszystkim, rozwinąłbym swoimi środkami i przez swoich agentów agitację w Polsce, odwracającą uwagę społeczeństwa od spraw gospodarczych i skarbowych. Nie to jest nieszczęściem Polski, że za mało wytwarza, a za wiele spożywa, że skarb państwa ma za małe dochody - a większych mieć nie może, bo z ubogiego społeczeństwa więcej nie wyciśnie - a za wielkie wydatki, że i obywatel kraju, i państwo samo jest obdzierane przez niecną spekulację... Dziś głównym nieszczęściem jest zły ustrój polityczny państwa. Ten ustrój trzeba przede wszystkim zmienić. Rzucić wszystko, a tym się zająć.


                  I tu bym radykalnie zmienił swoje dotychczasowe stanowisko: gdy dawniej byłem za tym, żeby Polska miała najbardziej demokratyczną konstytucję w Europie, gdym starał się, ażeby miał w niej wszechwładzę Sejm, który jak spodziewałem się, nigdy nie pozwoli na utworzenie rządu, kierującego się zdrowym rozsądkiem, prowadzącego rozumną gospodarkę państwową - dziś, widząc w tym Sejmie pierwsze objawy, świadczące, że ludzie się czegoś nauczyli, że zaczynają zdawać sobie sprawę z położenia kraju, z twardej rzeczywistości, że zaczynają nieśmiało wstępować na drogę, na której jedynie można stworzyć trwałe podstawy bytu państwowego, dziś, powiadam, stałbym się bezwzględnym przeciwnikiem konstytucji demokratycznej, Sejmu, dziś zacząłbym głosić potrzebę zamachu stanu, dyktatury, czy nawet autokratycznej monarchii.


                  A gdyby mi się jeszcze udało znaleźć jakiego militarystę śniącego o czynach wojennych i czekającego na sposobność wpakowania Polski w jakąś awanturę, np. w wojnę z Sowietami, obsypałbym go złotem - o ile bym je miał - i wszelkimi środkami pomógłbym mu do pokierowania polityką polską według swej woli. Wtedy już byłbym pewny, że wszystko będzie dobrze.


                   Na to wszystko, gdybym był wrogiem Polski, nie żałowałbym wysiłków, ani ofiar.


                 Co prawda, wrogowie Polski, bliżsi i dalsi, tyle mają kłopotów dzisiaj u siebie w domu, te kłopoty tak z dnia na dzień rosną, złoto, które jeszcze posiadają, tak szybko topnieje, że za wiele myśli nie mogą Polsce poświęcać i nie mogą się zdobywać na zbyt wielkie ofiary dla doprowadzenia jej do ostatecznej zguby.


                  Na szczęście dla nich w samej Polsce istnieje sporo ludzi, którzy starają się za nich robotę robić.


                  Zdarza się to czasami w życiu, że jakiś biedak, nic nie posiadający i ciężko walczący z twardymi warunkami bytu, naraz, nieoczekiwanie dostaje wielki spadek. Że zaś nigdy większej ilości pieniędzy nie widział, większymi sumami nie operował, wobec tego majątku, który mu spadł bez żadnego z jego strony wysiłku, doznaje zawrotu głowy, wydaje mu się on czymś nieskończonym, niewyczerpanym. Zaczyna tego majątku używać: żyje, jak we śnie, rzuca pieniędzmi na prawo i na lewo, bez planu, bez sensu, bez rachunku.


                  Majątek w ciągu paru lat rozprasza się i na powrót zaczyna się bieda. Tylko teraz już cięższa, bo się zaznało dostatku.


                  Takim biedakiem, który niespodziewanie dostał wielki spadek, jest obecne pokolenie polskie, tym spadkiem jest zjednoczona niepodległa Polska.


                  Nic dziwnego, że pokolenie, które ją dostało - bo przecie nie zdobyło jej własnymi wysiłkami - doznało zawrotu głowy. Ludzie u nas zaczęli żyć, jak we śnie, zamknęli oczy na otaczającą ich rzeczywistość. Własne państwo, które posiedli, traktowali tylko jako źródło wszelakich rozkoszy: łatwego dorabiania się, zaspakajania najbardziej wybujałych ambicji, kąpania się w godnościach i zaszczytach okazałych, często śmiesznych w swej okazałości reprezentacji, delektowania się uroczystościami, obchodami... Z tego, że ten wielki spadek pociąga za sobą wielkie obowiązki, sprawy sobie nie zdawali.


                I w ciągu siedmiu lat zdążyli ogromną część odziedziczonego majątku roztrwonić.


                W pewnej mierze było to nieuniknione. Nie można było żądać takiego cudu od Pana Boga, żeby pokoleniu, które nic nie miało i niczym nie rządziło, spuścił z nieba dar rozumnego od razu rządzenia wielkim państwem, a nawet tego, żeby je uchronił od zawrotu głowy wobec tak nagłej zmiany losu.


                Ten jednak zawrót głowy, to życie we śnie trwało przydługo. Od paru lat zaczęły się próby obudzenia społeczeństwa z tego snu niebezpiecznego, przywrócenia go do przytomności. Te próby były bezskuteczne. Budzić się zaczęli dopiero pod wpływem przykrych odczuć rzeczywistości. To rozkoszne łoże, na którym śnili swoje sny o władzy, zaszczytach, fortunach itd., zaczęło się robić coraz twardszym, przewracanie się z boku na bok nic nie pomaga. I oto dziś zaczyna się przebudzenie, ludzie zaczynają myśleć i przytomnie postępować. Zaczynają rozumieć, iż na to, żeby żyć dalej, żeby istnieć, trzeba wielkiego, nieustannego wysiłku.


                 Ale są dwa gatunki ludzi, którzy z łożem snów rozkosznych rozstać się nie chcą. Jedni zawsze stali z dala od życia, od jego potrzeb i konieczności, dla nich zrozumienie rzeczywistości zawsze było niedostępne, przed wielką wojną i w czasie tej wojny postępowali, jak nieprzytomni, upojeni haszyszem rozmaitych fikcji o świecie, o własnym kraju i o samych sobie. Inni odczuwają silnie dzisiejszą rzeczywistość, twardość łoża, na którym dotychczas spoczywali, dokucza im mocno, ale wstrętna im jest myśl o długich wysiłkach i ofiarach na rzecz stopniowej naprawy. Ci pocieszają się, że im ktoś to łoże prześciele, że za nich zrobi robotę dyktator, czy król, a im pozwoli spoczywać.  Ostatni to często ludzie nie tylko najlepszych chęci, ale dostępni dla logiki. Dlatego chciałbym i z nimi na tym miejscu pogadać".

[źródło: Roman Dmowski, Pisma, tom X; Od Obozu Wielkiej Polski do Stronnictwa Narodowego (Przemówienia, artykuły i rozprawy z lat 1925-1934)].


               Od powstania tego przemówienia minęły 84 lata. A jak dziś wygląda Polska? Rozsadza się fundament narodu wymierzając cios w rodzinę.

               Za pracę ogromna część społeczeństwa otrzymuje wynagrodzenie które nie pozwala zapewnić pokrycia kosztów utrzymania. Tym samym zmusza to ludzi do pracy w nadgodzinach lub pracy na dwa etaty, by móc podołać comiesięcznym wydatkom na życie. Efektem takiego stanu rzeczy są m.in. dzieci pozbawione opieki, wychowywane na ulicach bez żadnych wartości (także tzw. „Eurosieroty") które grzęzną w różnego rodzaju patologie.

              Powoduje to zburzenie cywilizacyjnych, kulturowych i religijnych systemów wartości. W miejsce dotychczasowych światopoglądów wynoszonych z domów i rodzin, zaszczepia się w młodzieży antywartości płynące z telewizji, czy sączące się w internecie. Seniorów nie mogących zrozumieć szaleństwa dzisiejszych czasów, eliminuje się „w białych rękawiczkach" - dając alternatywę: kupisz z emerytury leki, jedzenie lub zapłacisz rachunki.

               Źle rozumiana emancypacja kobiet - postrzegana współcześnie jako prawo do mordowania dzieci nienarodzonych a nie jako równouprawnienie mężczyzn i kobiet. Ograniczenie dostępu do służby zdrowia (poprzez tzw. „limity przyjęć") -chyba dlatego by ludzie potrzebujący pomocy umierali w kolejkach do lekarzy specjalistów...

               I wmówienie społeczeństwu potrzeby bycia najpierw „Europejczykiem" a dopiero później „Polakiem", tak jakbyśmy nie byli od tysiąca lat w Europie, a bycie Polakiem było „obciachem".

               Jaka jest prawdopodobna przyszłość Polski widziana oczyma jej wrogów?

               Oto na mapach Europy mamy rejon Unii o nazwie Polska, ale bez Narodu Polskiego -to rejon zamieszkały przez plebs. Garstka zwykłych ludzi, którym się wydaje że coś znaczą.  Potomkowie wielkich ludzi i bohaterskich żołnierzy Rzeczpospolitej, dziś niezdolni by się podnieś spod jarzma które dali sobie dobrowolnie założyć...

              Taka przyszłość może nas czekać gdy na czas nie zdamy sobie sprawy z faktu, że największym zagrożeniem dla nas jest brak logicznego myślenia, analizowania rzeczywistości, wyciągania wniosków i przeciwdziałania zagrożeniom.

 Podziel się
oceń
1
0

komentarze (7) | dodaj komentarz

Z głosu serca... z miłości do Ojczyzny... z miłości do Narodu... z miłości do suwerennej Polski...

środa, 20 maja 2009 18:50

Z głosu serca...

z miłości do Ojczyzny...

z miłości do Narodu...

z miłości do suwerennej Polski...Elementy, które zabezpieczyć mogą naszą egzystęncję jako Narodu to "świadomy patriotyzm". Patriotyzm rozumiany jako nacjokratyzm w którym kwestie narodowe, cywilizacyjne oraz duchowe stanowią naukowy fundament postawy świadomego Polaka.Podziel się
oceń
0
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

RFID (REAL ID) ETAP ZACIEŚNIANIA KONTROLI NAD LUDŹMI - CHIP LEKARSTWEM NA NIEPOSŁUSZENSTWO

poniedziałek, 18 maja 2009 17:11


RFID (REAL ID) - ETAP UJARZMIANIA SPOŁECZNOŚCI

I SPOSÓB NA ELIMINOWANIE NIEPOPRAWNYCH POLITYCZNIE

                  O różnych sposobach kontrolowania człowieka pisaliśmy już na naszym blogu. Do tematu wracamy - w erze przymusowego wprowadzania podpisu elektronicznego - sięgnijmy wzrokiem dalej co jest szykowane nam ludziom. Dlaczego piszemy "nam ludziom", a nie "nam Polakom"? Ponieważ pierwsze działania podjęto w innych krajach, Polska stanowić może jedynie ponownie przedmurze zdrowego rozsądku, który będzie w stanie stawić opór... Dziś i teraz piszemy o ludziach, bo rzeczy te dotyczą milionów i trzeba by mozliwie szerokie grono ludzi dowiedziało się o tym jaki los gotuje się światu.
           Warto dokładnie przesłuchać załączone fragmenty - stanowić to punkt odniesienia do historii tworzenia nowegło ładu światowego - chronologicznie uzasadniając m.in kryzys lat 30 oraz współczesne załamanie rynków finansowych... Zrozumiecie Państwo co to są skoordynowane działania geopolityczne... Niestety to nie jest spiskowa teoria dziejów - to rzeczywistość w której tkwimy i założenia do których zmierzają decydencji poprzez globalizację... Unia Europejska jest tylko etapem tych dzialań...

 

 

WROGI BÓJ O ŁAD ŚWIATOWY

 

 

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

POLAKU OTWÓRZ OCZY

niedziela, 17 maja 2009 22:43

POLACY OTWÓRZCIE OCZY!


Komentarz jest zbedny - istotna jest chwila refleksji...


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

CZERWNONE PLAMY HISTORII - Rozdział 3 Wojskowe Sądy Rejnowe

sobota, 02 maja 2009 14:51

WOJSKOWE SĄDY REJONOWE
Rozdział 3 CZERWONYCH PLAM HISTORIIDalszy ciag książki w niedługim czasie zamieścimy na naszym blogu.
Redakcja TWX

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


wtorek, 16 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  234 536  

Kalendarz

« maj »
pn wt śr cz pt sb nd
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

O mnie

Tajna Wiedza eXtremalna- wiedza dla nas, nie dla mas.

O moim bloogu

Walcz, albo giń w gąszczu informacji.

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Ulubione strony

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 234536

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Pytamy.pl