Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 078 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


Aborcja dla Polek

niedziela, 28 marca 2010 15:24


„Aborcja dla Polek wprowadzona przez Hitlera 9 marca 1943" 

Czy to sztuka ?

"Aborcja dla Polek wprowadzona przez Hitlera 9 marca 1943" .Pod takim hasłem Fundacja PRO-Prawo do Życia rozpoczęła akcję w obronie dzieci nienarodzonych. Pierwsze plakaty zawisły w Poznaniu m. in przy Rondzie Śródka oraz na posesjach prywatnych. Obudziło to wściekłość środowisk feministycznych oraz lewicowych, które popierają zabijanie dzieci. Rozpoczęto więc nie merytoryczną debatę nad tym czy plakat o tak drastycznej wymowie - widnieją tam ciałka bestialsko zamordowanych dzieci, powinien wisieć w miejscach publicznych. To logiczne, że wrogowie życia kwestionują tę formę, ponieważ brak im argumentów .Tylko czy plakat nie jest formą sztuki, gdzie są teraz ci postępowcy, którzy bronią artystów ? Jeśli w grę wchodzi urąganie symbolom religijnym i obrazę uczuć religijnych, to mówi się, że sztuka nie ma granic. A czy obrona życia może mieć jakieś granice?


Generalna Gubernia

Generalna Gubernia to wzór dla naszych środowisk „postępowych". Kiedy całą Europę i Świat ogarnęła zawierucha wojny w Generalnej Guberni kwitł „postęp" społeczny- kobieta miała "wolność dla swojego brzucha", a geje nie byli prześladowani :
„Wszystkie środki, które służą ograniczeniom rozrodczości, powinny być tolerowane albo popierane. Spędzanie płodu musi być na pozostałym obszarze Polski niekaralne. Środki służące do spędzania płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publiczne oferowane, przy czym nie może to pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Homoseksualizm należy uznać za niekaralny. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia. Rasowo-hygienicznych zarządzeń w żadnym razie nie należy popierać

USSR-120

Berlin 2.10.1940 "

( Za: Zeszyty Oświęcimskie nr2, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu 1958, s 45)

 

         Poniżej przedstawiamy odpis innego niemieckiego dokumentu (Zeszyty Oświęcimskie, wyd. cyt. s 49-50), w którym dr Wetzel (Kierownik Centrali Doradczej Urzędu dla Spraw Rasowo-Politycznych) referuje dlaczego, tak ważne dla hitlerowców jest ograniczanie rozrodczości i  zabijanie polskich dzieci. Przedstawia też  w swych zbrodniczych założeniach jak ma to wyglądać od strony technicznej. Metody te dotyczą już szerzej traktowania Polaków i Rosjan w ramach Generalnego Planu Wschodniego

 

 

 


 


Ile dzieci zabija "przyjaźń"

polsko-niemiecka i polsko-brytyjska ?


Niemcy.: „-Zgodnie z prawem możemy usuwać ciążę 12. tygodnia lub 14. tygodnia, licząc od daty ostatniej miesiączki - tłumaczy dr R. Jak mówi, dostawał propozycje przerywania ciąży nawet po 20. tygodniu. - Oferowano mi duże sumy, zapewne były to prowokacje, rzecz jasna zakończone niepowodzeniem- dodaje. Ile ciężarnych Polek korzysta z usług przygranicznych klinik? Dokladnie nie wiadomo. Najwięcej zabiegów u polskich pacjentek wykonują szpitale w Prenzlau, Schwedt, Pasewalku i Berlinie. Danych zbiorczych nie ma. Biorąc jednak pod uwagę, że tylko w klinikach tych dwóch pierwszych miast aborcji dokonuje prawie pół tysiąca Polek rocznie, zjawisko to ma wręcz masowy charakter"(. Niemieckie rozwiązanie, Wprost 4 pażdziernika nr 40, s 27)


Wielka Brytania. „Według brytyjskiego prawa aborcja jest bezpłatna i legalna do 24 tygodnia ciąży, ale pod warunkiem, że kobieta ma numer ubezpieczenia NIN (National Insurance Number, odpowiednik polskiego NIP). Pozostałe kobiety muszą za zabieg płacić. Próba oszukania brytyjskiego odpowiednika Funduszu Zdrowia może skończyć się procesem i zwrotem kosztów. Jeśli jednak pieniądze nie są problemem, ciąże można przerwać w jednej z licznych prywatnych klinik. Polską klientelę bulwarówka „The Sun" dwa lata temu szacowała na 10 tys. Rocznie." (Aborcja na Wyspach? Nie tak, jak na plakatach 17.03.2010 www.tvn24.pl )


Gdyby żył Hitler


Polska. Magdalena Środa filozof i znana feministka „zauważyła, że w Polsce dokonuje się średnio 200 legalnych aborcji, a jednocześnie jest bardzo niski przyrost naturalny. Jej zdaniem, oznacza to, że kobiety jakoś „dają sobie radę".-Aborcji można dokonać w Polsce, można też wyjechać za granicę - stwierdziła. Jej zdaniem, w naszym kraju jest również duża skala dzieciobójstwa"( Hipokryzja wchodzi nam w krew 12.03.2010 www.tvn24.pl ) Takie stwierdzenia wsród zdegenerowanych środowisk to norma. Oni chcą zabijać dzieci, a przy tym chcą aby było to legalne, bezpłatne i zdrowe? O etykę nikt juz nie pyta... (Gdyby żył więc Hitler nie trzebaby było zabijać polskich dzieci w podziemiu, wyjeżdżać za granicę itp ).

   Czy mordercy są tego świadomi czy nie wykonują plan demograficznej eksterminacji Polaków wymyślony przez Adolfa Hitlera oraz  Reichsfuhrera  SS Heinricha Himmlera. Dla zabijanych dzieci jest to jednak obojętne w imię jakich chorych ideologii są krzywdzone i czyj plan, niejako zza grobu wykonują współcześni eksterminatorzy, bo efekt jest taki sam, potworna niezawiniona śmierć...Podziel się
oceń
1
0

komentarze (112) | dodaj komentarz

Manipulacja pojęciami

piątek, 05 marca 2010 0:20
NEGATYWNY      STEREOTYP      NACJONALIZMU


Moc słowa
Dociekania logiczne spotykamy w Atenach już na przełomie V i VI w. p.n.e. u działających w owym czasie sofistów. Byli to nauczyciele sztuki wymowy (retoryki) i sztuki prowadzenia sporów (erystyki), których opanowanie tak było potrzebne obywatelom biorącym udział w życiu publicznym w czasach tzw. Demokracji ateńskiej. Niektórzy z sofistów przechwalali się, że potrafią znaleźć przekonywujące argumenty na rzecz każdej, obojętnie czy prawdziwej, czy fałszywej tezy. Nadużywali też sztuki argumentowania i uczyli jej nadużywać. Ta szkodliwa działalność niektórych sofistów obudziła sprzeciw. Dla zwalczania wykrętnych wywodów sofistycznych poczęto szukać tych niedociągnięć, których przeoczenie pozwalało nieuczciwym sofistom konstruowac misterne niby-dowody twierdzeń fałszywych. Jednym z pierwszych filozofów greckich przeciwstawiający się sofistom był żyjący w V w. p.n.e. filozof grecki Sokrates (470-399). Jego zdaniem powodzenie swe zawdzięczali sofiści niedostatecznemu uściśleniu mowy, przejawiającej się w chwiejności znaczeń jej wyrazów, w niedostrzegalnej często ich wieloznzczności itp. (Zob.Kazimierz Ajdukiewicz, Zarys Logiki, Warszawa 1959, s 6). To co dziś zrobiono ze słowem "nacjonalizm" przypomina właśnie najbardziej szkodliwą odmianę sofizmu, gdzie jawny fałsz przedstawia się jako prawdę.

 

 

 

Dezinformacja

Słowo „nacjonalizm" było utożsamiane z miłością do swojego narodu. Dopiero po II w św. zaczęto przypisywać mu inne znaczenie mianowicie nienawiść. Kreśląc dalej pojęcie nacjonalizmu trzeba zaznaczyć, że owa miłość do narodu była związana z poświęceniem dla swojego narodu, dlatego manipulatorzy medialni musieli to przekodować w języku masowym w szowinizm. Z kolei obowiązki wobec narodu przedstawiono jako niszczenie innych.


nacjonalizm:                                                 stereotyp nacjonalizmu:

    - miłość,                                                                         -nienawiść,

   -    poświęcenie,                                                             -szowinizm,

  -     praca                                                                       -destrukcja     


To typowa dezinformacja, w której pojęciu nacjonalizm przypisano całkiem odmienne elementy. Konsekwencją tego stało się to, że z tego pojęcia pozostał tylko sam wyraz „nacjonalizm"- zawartość już była całkiem inna.

 

 

 


 

 

 

   Infowirus

Długie oduczanie społeczeństwa samodzielnego myślenia zaowocowało lekkomyślnością w przyjmowaniu informacji. Niespornym faktem jest, że hitleryzm odegrał swoista rolę prowokatora w historii ruchów narodowych poprzez swój zbrodniczy i imperialistyczny charakter. Pomimo iż był on wynaturzeniem niemieckiego ruchu narodowego i w zasadzie należy go określać pojęciem szowinizmu narodowego, to ideologiczni przeciwnicy idei narodowych celowo używali go do dezawuowania nacjonalizmu. W powojennym świecie, gdzie władzę  w polityce i mediach objęli wrogowie nacjonalizmu rozpoczęła się typowa dywersja ideologiczna. Cała propaganda szła w kierunku oczerniania nacjonalizmu. Narody, którym wpajano bezkrytyczne przyjmowanie wiadomości zaczęły wierzyć negatywnym słowom wypowiadanym tonem przekonania o swojej słuszności. Ludzie nie wiedzieli kto buduje ten negatywny stereotyp nacjonalizmu, ale słyszeli za to wszędzie: „nacjonalizm = nazizm". Wypowiadane słowa działają zaraźliwie- jak wirus. Tym większa jest moc sugestywna słowa, im częściej jest ono słysz ane lub czytane. Tymczasem Roman Dmowski wielki teoretyk i przywódca polskiego ruchu narodowego krytykował faszyzm i hitleryzm w następujący sposób:

„Największą nowością w nowoczesnych organizacjach politycznych stała się instytucja wodza.

Polityka znała przewodców stronnictw czy obozów, ale to było coś całkiem innego, niż dzisiejszy wódz - Mussolini czy Hitler. [...] Zmilitaryzowani politycy oczekują od wodza, żeby im rozkazywał nietylko, co mają robić w walce i w pracy politycznej, ale i co mają myśleć, żeby ich uwolnił od obowiązku myślenia na własny rachunek i na własną odpowiedzialność.[...] Usłyszeliśmy, że prawem jest to, co postanowi Hitler.

Więc na to niezliczony szereg pokoleń od najbardziej zamierzchłych czasów wytwarzał sobie z wysiłkiem prawa, wiążące ludzi w jedną całość społeczną i umożliwiające im wspólne życie, na to kosztem tych wysiłków wyrosło niegdyś stare prawo niemieckie, na to istniał Rzym i jego potężna cywilizacja prawna, która z Niemców zrobiła wielki naród, na to szła przez kilkadziesiąt pokoleń olbrzymia praca narodu niemieckiego w dziedzinie prawa i postępu „prawnego w społeczeństwie, ażeby dziś powiedziano Niemcom, iż prawem jest to, co powie Hitler?...

Do tego miało doprowadzić zwycięstwo wewnętrzne narodu niemieckiego, który wyrósł z pracy dziejów, jako wielki organizm, zcementowany więzią moralno-prawną ?...

Musielibyśmy być wrogami cywilizacji, ażeby to uznać za wzór dzieła narodowego w polityce, za przykład dla innych narodów. (Zob. Roman Dmowski, Pisma tom X, s 261-270)

 

 


Manipulacja

To co dokonało się ze słowem „nacjonalizm" można określać jako głęboką zapaścią semantyczną. Stereotyp upowszechniono i zaczął on funkcjonować w powszechnej świadomości. Następnie przy pomocy systemu etykietowania zaczęto zwalczać  ludzi o poglądach narodowych. Teraz wystarczy komuś przykleić etykietkę nacjonalisty, aby ludzie traktowali go jak fanatyka, zbrodniarza i egoistę. Takie etykiety można w Polsce upowszechniać w skali masowej, gdyż większość mediów opanowana jest przez obcy kapitał czy też osobowe kanały wpływu (niejednokrotnie wywiadowcze). Takie działania w konsekwencji aktywizują postawy antynarodowe. Roman Dmowski pisał: Nierzadko spotykamy się ze zdaniem, że nowoczesny Polak powinien być jak najmniej Polakiem. Jedni powiadają, że w dzisiejszym wieku praktycznym trzeba myśleć o sobie nie o Polsce, u innych Polska zastępuje miejsca ludzkości"(Roman Dmowski, Mysli Nowoczesnego Polaka, Wrocław 1994, s 19)

 


Nauka przeciw manipulacji

 Aby móc się bronić trzeba zrozumieć istotę stereotypu." Kluczem zarówno do pojęć, jak i stereotypów, są najczęściej te same słowa, które są nazwami doniosłych społecznie obiektów lub zjawisk. Różnica polega na tym, że pojęcia mają charakter czysto poznawczy, natomiast stereotypy mają przede wszystkim charakter wartościujący, wywołując silne emocje (pozytywne Lub negatywne), przy bardzo zawężonym lub nawet niezgodnym z prawdą obiektywną sensie poznawczym. Podstawą pojęcia jest jego definicja, stereotyp jest natomiast wpajany bez definicji, którą zastępuje ocena." ( Zob. Józef Kossecki, O pewnych możliwościach wykorzystywania działalności sekt w dezinformacji i dezintegracji narodu polskiego)

  Następnym krokiem jest oduczanie siebie i innych myślenia stereotypowego oraz trenowania samodzielnego, krytycznego myślenia pojęciowego. Przy ocenie informacji i twierdzeń podawanych - zwłaszcza przez media- trzeba pytać o definicje pojęć i dowody twierdzeń. Np. Jesli jakiś dziennikarz nazywa kogoś faszystą czy nazistą, należy zapytać co rozumie pod pojęciem faszysty lub nazisty, jaką posługuje się definicją, czy zgodnie z tą definicją kogoś można nazwać faszystą lub nazistą.  Jak pisze Kazimierz Ajdukiewicz: „Ustalmy i sprecyzujmy znaczenie wyrazów, czyli pojęcia, a nie będziemy bezbronni wobec sofistycznych wywodów i nie pozwolimy się przekonywać o prawdzie tego co nie jest prawdą"( Kazimierz Ajdukiewicz, Zarys Logiki, wyd. cyt. s )


 

 


Podziel się
oceń
1
0

komentarze (3) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


wtorek, 16 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  234 561  

Kalendarz

« marzec »
pn wt śr cz pt sb nd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

O mnie

Tajna Wiedza eXtremalna- wiedza dla nas, nie dla mas.

O moim bloogu

Walcz, albo giń w gąszczu informacji.

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Ulubione strony

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 234561

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Pytamy.pl