Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 078 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


Walenty Majdański w wspomnieniach Mariana Barańskiego

niedziela, 29 marca 2009 20:18

Walenty Majdański w wspomnieniach Mariana Barańskiego


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (9) | dodaj komentarz

Ksiądz Jerzy Popiełuszko

piątek, 27 marca 2009 1:23


Czy niemieckie slużby specjalne chciały zdestabilizowac sytuację w PRL? 


Ksiądz Jerzy Popiełuszko i   inwigilacja  jego osoby przez SB została opisana w najnowszej książce wydanej przez IPN pt. "Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982-1984".  Na recenzje tej książki być może jest jeszcze za wcześnie, ale chcielibyśmy (Redakcja TWX) podjąć tutaj wątek, który pomijany jest przez wszystkich badaczy. Chodzi tutaj o tzw. wątek niemiecki, który został przedstawiony przez prokuratora Leszka Pietrasińskiego na procesie toruńskim, gdzie wysunął hipotezę o tym, że tzw. „wyższy szczebel" odpowiedzialny za zlecenie morderstwa mógł znajdować się w RFN. Za to przemówienie prokurator Pietrasiński miał liczne anonimowe telefony, w których grożono mu śmiercią. Oto fragment stenogramu z tego przemówienia:„    Wysoki Sądzie! W świetle tego wszystkiego, co dotychczas zostało powiedziane , opisane w akcie oskarżenia zbrodnie obiektywnie noszą także znamiona politycznej prowokacji. W tej prowokacji fakt uprowadzenia i pozbawienia życia J. Popiełuszki, a także innych ewentualnie towarzyszących mu osób, spełniał jedynie rolę odpowiednio silnego detonatora. Można oczywiście snuć różnego rodzaju domysły, jaki był dalszy scenariusz spożytkowania skutków tej prowokacji przez jej inspiratorów. Wszelkie jednak snucie na ten temat domysłów byłoby jeszcze pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych. Proces ich nie ujawnił, ani też ich istnienia nie wykluczył. Mglistość takich określeń jak „góra", „najwyższy szczebel" nie pozwala odnieść tych określeń do kogokolwiek konkretnego. Może to być rzeczywiście „góra mityczna" powstała w wyobraźni oskarżonych, lecz również może  to być konkretna osoba lub osoby, o których nic jeszcze nie wiadomo. Proces wykazał wszakże, że owa „góra", „najwyższy szczebel" w każdym razie nie znajduje się  w resorcie spraw wewnętrznych..

   Z tego wynika, że prowokacji tej mogły pragnąć i spożytkować ją dla własnych celów politycznych osoby lub ośrodki w kraju aktywnie przeciwstawiające  się politycznej linii IX. Zjazdu, linii porozumienia i walki, konsekwentnie realizowanej przez rząd gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Mogły ją także spożytkować te ośrodki zagraniczne, które działają od dawna przeciwko interesom politycznym PRL. Ośrodków takich jak wiadomo jest wiele, szereg z nich jest  inspirowanych i opłacanych przez służby specjalne niektórych państw kapitalistycznych. [...]

     W ramach  tamtego śledztwa ( inne śledztwo w sprawie powiązań ze obcymi służbami - red. TWX) prokurator przedstawil oskarżonemu Piotrowskiemu zarzut płatnego poplecznictwa w związku z załatwieniem sprawy paszportowej  przez obecnie stale przebywającego w RFN Grzegorza Suskiego. Zarzut ten dotyczy przyjęcia przez oskarżonego Piotrowskiego korzyści majątkowej za pośrednictwem przesłuchanego w niniejszej sprawie Antoniego K. / t. XI k.121-134/.Do popełnienia tego czynu oskarżony Piotrowski nie przyznal się mimo przekonywujących dowodów winy. Fakt tego rodzaju obecnie stwierdzonej nieuczciwości, a ściślej mówiąc wcześniejsza znajomość tego kompromitującego, oskarżonego Piotrowskiego, faktu na terenie RFN, mogła być wykorzystana poprzez realne zagrożenie oskarżonemu Piotrowskiemu kompromitacją  w celu skłonienia go do uległości i współpracy.  Metoda taka jak wiadomo nieraz już była stosowana i to w wielu krajach stosowana z pożądanym skutkiem. Metodę taką zresztą oskarżony Piotrowski zamierzał także  stosować w odniesieniu do księdza Jerzego Popiełuszki o czym powiedział przed sądem. Dlaczego więc taka metoda nie miała być zastosowana i tym razem w odniesieniu do oskarżonego Piotrowskiego? Jeżeli się przy tym zważy, że oskarżenie to mialo miejsce kilka lat temu, a mianowicie jesienią 1981 roku, a jej ujawnione przez polskie władze śledcze zostało dopiero po trzech latach, przy czym przez ten czas Grzegorz Suski przyjeżdżał  z RFN do Polski, ostatnio w październiku 1984 r., to obraz tych zdarzeń jest wielce wymowny oraz wymaga dalszego wyjaśnienia, wymaga także wyjaśnienia w jakich okolicznościach oskarżony Piotrowski wszedł w posiadanie  kolejno dwóch kosztownych samochodów marki „Audi" oraz „Fiat 132". On sam jak Wysoki Sąd słyszał uchyla się od odpowiedzi na te pytania.. Ma jednak pretensje, że publicznie mówiono o jego koncie dewizowym. Ostatecznie na pytanie  czy oskarżony Piotrowski wiódł jakies „drugie życie" odpowie prowadzone nadal śledztwo..[...]"


( „Pismo Okólne" Biura Prasowego Episkopatu Polski, nr 6,7/85, Proces Toruński VIII. Fragment przemówienia oskarżycielskiego prokuratora Leszka Pietrasińskiego)


   Komu mogło zależeć na destabilizacji w Polsce? Kto mógł dojść do tego makabrycznego planu by przy pomocy morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki osiągnąć ten cel? Wszystko wskazuje na to, że nie było to w interesie Związku Radzieckiego. PRL była uważana przez Moskwę za integralną część imperium, a chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie destabilizowałby sytuacji we własnym imperium. Zainteresowany mógłby być drugi obóz, gdyż cały czas trwała zimna wojna. Niezależnie więc z której strony patrząc, to elementarna wiedza co do taktyki działania mówi, że destabilizuje się sytuację u przeciwnika, a nie u swojego sojusznika. Czy służby specjalne RFN mogły brać udział w destabilizacji naszego kraju? Czy mogły mieć sojuszników wśród pewnych ludzi i środowisk w naszym kraju?

    Aby odpowiedzieć na te pytania nasi badacze muszą wyjść poza pewne sztuczne ramy, którymi sami się obciążyli. Jak mówi słynne twierdzenie Goedla: "W obrębie danego systemu nie można udowodnić prawdziwości tego systemu". Trzeba w tym celu wyjść poza ten system. W wypadku systemu archiwów UB/SB nie można udowodnić prawdziwości zawartych w nich informacji, bez porównania z informacjami z innych archiwów (np. archiwów kościelnych czy archiwum LND), ale takich porównań historycy IPN unikają jak ognia, dlatego ich ustalenia są i będą kwestionowane przez profesjonalnych badaczy. By im pomóc, na blogu TWX udostępniane są właśnie materiały także z innych archiwów.


CDN


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Okrągły Stół

piątek, 06 marca 2009 1:36


 Refleksje po obchodach 20 rocznicy "Okrągłego Stołu"


Liga Narodowo-Demokratyczna nie uznawała i nigdy nie legitymizowała panującego w PRL ustroju, w odróżnieniu od Solidarności, która stała się częścią systemu po tym jak uznała kierowniczą rolę PZPR. Startowała więc z dużo lepszej pozycji niż inne organizacje, które kwestionowały panujący ustrój i były poza układem czyli podziałem na rządzących i opozycję w ramach jednego systemu politycznego.

          Kiedy członkowie LND dowiedzieli się o planowanym porozumieniu, które strona rządząca jako organizator z gen. Czesławem Kiszczakiem na czele zaproponowała drugiej stronie czyli Solidarności z Lechem Wałęsą to wiadomym było czym to pachnie, dlatego kierownictwo Ligi zdecydowało o tym, że trzeba wziąć udział w „Okrągłym Stole". Skoro Liga Narodowo-Demokratyczna nakazała swoim członkom wstępowanie do PZPR i MSW w celu zbierania informacji i kreowania postaw propolskich, to tym bardziej należało to zrobić podczas „okrągłego stołu". Narodowcy uznali, że trzeba opracować plan, aby wykorzystać wszystkie możliwe sposoby wejścia do „Okrągłego Stołu". Poniżej przedstawiamy dokumenty z archiwum Ligii Narodowo- Demokratycznej świadczące o tych przedsięwzięciach.
Z jednej strony zostali zgłoszeni 1 lutego 1989 r. ludzie ze Stronnictwa Narodowego im Romana Dmowskiego: p. Janusz Leonard Majewski, p. Edward Mastej, p. Adam Krajewski oraz prezes Stronnictwa p. Marian Barański. W dokumencie zgłoszeniowym przedstawiono krótkie charakterystyki znanych i powszechnie szanowanych ludzi z ruchu narodowego.

 Z drugiej strony  było zgłoszenie złożone przez doc. Józefa Kosseckiego prezesa Towarzystwa Kultury Moralnej w dniu 4 marca 1989. W piśmie tym zwracał uwagę na następujące sprawy dotyczące reprezentatywności uczestników obrad:

  1. Praktycznie brak wśród uczestników obrad przedstawicieli młodzieży. Ludzi w wieku poniżej 34 lat wśród nich w ogóle nie było, a tylko 4 spośród 57 uczestników plenarnego spotkania w dniu 6 lutego 1989 r. miało 34 lata co stanowiło zaledwie 7%, w sytuacji gdy w polskiej populacji w tym czasie ludność w wieku do 34 lat stanowiła aż 56,2 %.
  2. Wśród 57 uczestników plenum była tylko jedna kobieta.
  3. Wprawdzie w obradach brało udział 14 naukowców,a le nie było wśród nichżadnego specjalisty z zakresu nauki o organizacji i kierowaniu ani też z cybernetyki społecznej, natomiast ekonomistów było wśród  nich zaledwie 2 i 3 przedstawicieli nauk technicznych.
  4. Brak wśród uczestników obrad narodowców i ludowców.
  5. Brak przedstawicieli środowiska organizacji społecznych z wyjątkiem "Solidarności".

 
        Tuż przed rozpoczęciem obrad „Okrągłego Stołu" doc. Józef Kossecki złożył także pismo do gen Jaruzelskiego jako przewodniczącego Rady Państwa, w którym postulował stworzenie wspólnego obozu patriotów z szeregów PZPR ze zwolennikami nowocześnie pojmowanej ideologii Romana Dmowskiego. Na pismo to w ogóle p Kossecki nie otrzymał odpowiedzi. Być może stało się tak dlatego, że gen Jaruzelski bal się doc. Kosseckiego, gdyż w kuluarach mówiło się, że doc. Kossecki posiada  znajomości na wysokim szczeblu w Moskwie. Podobny problem zdaje się miał gen. Kiszczak, który nie mógł sprawdzić tych rewelacji, ale pod wrażeniem był i tak tego co doc. Kossecki z ramienia LND robił w PZPR. Ta „narodowa robota" nie podobała się gen. Kiszczakowi, dlatego w  odpowiedzi na zgłoszenie do „Okrągłego stołu" - pismo z 25 marca 1989 r. dano pokrętną odpowiedź, że  skład osobowy członków obrad jest tak duży, że nie da się nic zrobić, ale w przyszłości to oczywiście wezmą to zgłoszenie pod uwagę!!! Widać tu, że przy „Okrągłym stole" narodowców bali się jak ognia. Wyselekcjonowano więc do niego ludzi z kosmopolitycznego skrzydła zarówno w PZPR  jak i opozycji.
   Lech Wałęsa komentując zbliżającą się 20 rocznicę „Okrągłego Stołu" powiedział: „Bez niego na przykład nie byłbym prezydentem i nie było by żadnych innych zdobyczy" (Wirtualna Polska, Okrągły Stół był zgniłym kompromisem, 2009-02-04)  W Podobnym tonie  wypowiada się ówczesny organizator „Okrągłego Stołu" gen. Kiszczak :

„I wtedy w czasie tej pierwszej rozmowy wyłożyłem ideę Okrągłego Stołu - podkreślił. - Powiedziałem mu ( Lechowi Wałęsie): jak się dogadamy, to zrobimy za parę miesięcy wybory do parlamentu i wam gwarantujemy co najmniej 35% miejsc w Sejmie, to jest 161 posłów. Wy będziecie przez cztery lata uczyć się rządzić krajem, bo nie umiecie. Po czterech latach w 1993 roku będą kolejne wybory, po których rządził będzie ten, kto wybory wygra. (...)  Dochodziłem do wniosku, że władzę można zdobyć siłą, że władzę można utrzymać przez pewien czas przy pomocy karabinów i przy pomocy gazu i przy pomocy pałek milicyjnych, ale władzy nie można sprawować w nieskończoność przy pomocy pałek, że trzeba znormalizować polską scenę polityczną, że w Polsce cyklicznie odżywają strajki, w wyniku których władza używa siły, że giną ludzie, że są ranni".( Wirtualna Polska, Czesław Kiszczak odsłania kulisy Okrągłego Stołu, 2009-02-02)Obrady „Okrągłego Stołu" trwały niecałe dwa miesiące, przy czym zasadnicze decyzje zapadały za kulisami - w trakcie poufnych narad odbywających się w Magdalence. Rządzący dopuścili wreszcie do władzy swoją opozycję - "Solidarność". Tymczasem narodowcy z Ligi Narodowo- Demokratycznej byli poza kontrolą wszelkich obcych wpływów, a niezależnych i oddanych Polsce nie chciała żadna ze stron, kiedy ubijano ten „interes

Podziel się
oceń
2
1

komentarze (8) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


wtorek, 16 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  234 522  

Kalendarz

« marzec »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

O mnie

Tajna Wiedza eXtremalna- wiedza dla nas, nie dla mas.

O moim bloogu

Walcz, albo giń w gąszczu informacji.

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Ulubione strony

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 234522

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Pytamy.pl