Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 078 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


współczesne problemy neokolonializmu - globalizm.

wtorek, 17 listopada 2009 19:23

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY NEOKOLONIALIZMU - GLOBALIZM
Obecnie neokolonializm występuje pod przykrywką globalizmu

Tradycyjny kolonializm zakończył się praktycznie w latach 60-tych XX w
( wtedy to
nastąpił ostateczny rozpad wielich imperiów kolonialnych). W następnym okresie mocarstwa imperialne przestawiły się na neokolonializm którego ostatnie stadium nazywa się globalizmem . Zbiega się to z rewolucją informacyjną. Podstawowa metodą współczesnego globalizmu -imperializmu jest sterowanie pośrednie :
- formowanie elit odnośnych krajów - zarówno ideowo- moralne ( obniżanie wymagań etycznych ,szerzenie  ideologii  poprawności politycznej ) , jak i intelektualne ( obniżanie zdolności diagnostycznych nauki ) .
Współczesny imperializm - globalizm atakuje potencjał  demograficzny narodów pod neomaltuzjańskimi  hasłami strasząc groźbą przeludnienia . W dziedzinie gospodarczej stara się sprowadzić inne kraje na "psią krzywą pościgu".

Dlaczego złoto?


Ważnym elementem gospodarczego neokolonializmu jest odejście od oparcia pieniądza  na złocie i przechodzenie najpierw na pieniądz papierowy, a następnie na elektroniczny. Oparcie  waluty o złoto miało następujące zalety :
1- zapobiegało inflacji w sposób naturalny, gdyż nawet nowoczesna technika nie jest w stanie zwiększyć  wydajności produkcji złota i dlatego emisja papierowego pieniądza  opartego o złoto ,przy zachowaniu jego pełnej wymienialnościści hamowało inflacje
2- złoto ma również wysoką wartość  użytkowa i handlową
3 - złoto jest łatwo podzielne tzn. można z  niego łatwo produkować, sztabki, monety itd.
4 - złoto nie ulega zniszczeniu przez korozję
5- złota w przyrodzie nie jest dużo


Od I w.św.  rozpoczął się proces stopniowego odchodzenia od oparcia pieniądza na złocie. W okresie 20- lecia obowiązywało jeszcze formalne oparcie pieniądza na złocie, ale w obiegu już złotych monet nie było - najwyżej srebrne. W okresie II w.św. Amerykanie i Bank Rezerw Federalnych starały się skupuić jak najwięcej złota np.rezerwy złota banku francuskiego które rząd Petena wywiózł do koloni zostały przez flotę  amerykańską zrabowane i zgromadzone w banku rezerw federalnych który  zajmował się gromadzeniem złota - stało się to początkiem uzależniania państw wobec polityki USA.
Po II w.św.  funkcjonował jeszcze parytet złota ale wymienialność dotyczyła tylko stosunków narodowych. Przy czym  jedynym panstwem, które zachowało pieniądz  oparty na złocie było RPA. W  1973 roku USA, a  za nimi  inne kraje odchodziły od parytetu złota. Ostatnimi dwoma krajami były ZSRR i RPA, dlatego po wojnie spotkało się to państwo z ogromnym atakiem ze strony USA . Zniesienie parytetu złota w skali światowej nieuchronnie prowadziło do inflacji.. Protezą zapobiegającą  inflacji czy przynajmniej ja ograniczającą miał być monetaryzm.

Uzależnienie finansowe

Neokolonializm wciągał ludzi i państwa w pułapkę kredytową ( pętla zadłużenia stanowiąca sprężenie zwrotne rozbieżne.Wynikiem działań  neokolonialnych jest  eksport  bezrobocia z metropolii do neokolonii 
Wynikiem tych wszystkich działań neokolonialnych jest  przeniesienie się głównych przeciwieństw społecznych z płaszczyzny wewnątrz narodowej na płaszczyzne międzynarodową. Można by to streścić hasłem istnieieniem klas proletariuszy i klas  wyzyskiwaczy,  co dało socjalizm jako reakcję na to .Natomiast pojawienie się narodu proletariuszy i narodu wyzyskiwaczy jako reakcje dało nacjokratyzm  (naukowy nacjonalizm)  , który powinien stać  się ruchem i doktryną przyszłości.


 

Osłabianie moralności

Działania neokolonialne zmierzają też do osłabieniea moralnego i intelektualnego neokolonii  z tych powodów,chamuje się rozwuj nauki w neokoloni miedzy innymi przez tak zwany drenaż mózgów. Również w ramach akcji rozmiękczania narodów  w neokoloniach jest niszczona religia gdyż jest podstawą moralno-informacyjną rodziny i narodu. Podstawą  nowoczesnego rozpoznania musi być nowoczesna zintegrowana nauka dlatego jej rozwój jest blokowany przez wszelkiego rodzaju imperializmy . Międzynarodowa reakcja globalistyczna posługuje się sterowanymi zaburzeniami semantycznymi.     
 Analogicznie jak hitleryzm spełnił funkcje prowokatora kompromitującego ruch narodowe tak rosyjski bolszewizm spełnił funkcję prowokatora kompromitującego ruchy kalsowe.


 

 

Obrona

Uwolnienie się od neokolonialnej zależności jest bardzo trudne. Niezależne państwo musi posiadać system szkolnictwa i ośrodki naukowo-badawcze, które pozwolą na upowszechnienie szeroko pojętej wiedzy i ponadto będą ją stale weryfikować. Dawne imperia robią bowiem wszystko, aby zależny do tej pory kraj nie zaczął myśleć samodzielnie tzn. aby nie powstała elita intelektualna zdolna nie tylko kierować swoim krajem, ale kierować w interesie swojego kraju.. Do tych zadań potrzebni są ludzie, którzy zostaną wychowani w duchu tradycyjnych wartości. Obowiązki wobec ojczyzny i narodu oraz inne wyższe wartości są wpajane już na poziomie rodziny i dlatego też zniszczyć je jest bardzo trudno. Przeciwnik wie, że aby zniszczyć te wartości musi niszczyć tradycyjny model rodziny. Największa walka toczy się więc o rodzinę, naród i naukę, bo bez nich nie ma postępu.

 Podziel się
oceń
0
0

komentarze (6) | dodaj komentarz

"Problemy bezpieczeństwa państwa " wykład Bogdana Święczkowskiego - b. szefa ABW

czwartek, 12 listopada 2009 23:14

Służby specjalne - zagrożenie zewnętrzne cz. III   Jeżeli chodzi o zagrożenia w zakresie przestępczości zorganizowanej, to tutaj możemy mówić głównie o zagrożeniach sektora energetycznego, w szczególności w zakresie dostawy paliw, funkcjonowania przemysłu wydobywczego, infrastruktury przesyłowej, działalności mafii paliwowej. Jako przykład podam państwu przypadek gdzie, w Polsce rozpoczęła działalność rozpoznającą złoża uranu spółka założona w Australii. Po pierwsze nikt sobie nie zadał pytania dlaczego, żadna polska spółka nie prowadzi rozpoznania takich złóż, a po drugie dlaczego taka mała spółka 3-4 osobowa  z Australii szuka w Polsce uranu. Myśmy sobie to pytanie zadali i osiągnęliśmy pewne efekty. Jeżeli chodzi o przestępczość zorganizowaną, to przede wszystkim mówimy o działalności kryminalnej i ta przestępczość została skanalizowana w ostatnich latach, chociaż będzie  ona wzrastać. Dzieje się tak dlatego, że (oprócz oczywiście działań wspaniałych ministra Ziobro) przyczyną spadku przestępczości w Polsce był fakt ,że wielu bandytów i złodziei wyjechało na Zachód. Spotykając się z szefami zachodnich służb specjalnych, szczególnie brytyjskich, to zawsze mówiłem do szefa MI 5: „zobaczysz jak to jest z polskimi bandytami, to nie jest tak łatwo jak z brytyjskimi", nie wierzył mi, ale później przyznawał rację bo gwałtownie wzrosła ilość rozbojów i napadów na terenie Wielkiej Brytanii czy Irlandii. A teraz ci bandyci wracają, bo tam się skończył jak gdyby biznes, no więc wracają do domu.  Kolejna rzecz to jest międzynarodowy handel narkotykami z państw Ameryki Południowej, Z państw Bliskiego Wschodu i ZSRR, z państw Europy Zachodniej. Tutaj ABW rozpoczęła jakieś działania za naszych czasów i nie ukrywajmy, że ten ostatni sukces tona kokainy, którą ABW zabezpieczyło w ostatnim czasie to jest efekt operacji rozpoczętej jeszcze za naszych czasów. Ja osobiście to w Stanach Zjednoczonych z DEA załatwiałem.

Kolejnym zagrożeniem jest korupcja w szczególności wysokich funkcjonariuszy państwa, w szczególności wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, organów ścigania. Dzięki temu, że mamy CBA , to ABW nie musiało szczególnie wykazywać się szczególnymi jakimiś działaniami. Natomiast trzeba podkreślić, że ABW nie po to jest stworzona, ABW  jako służba tajna powinna zajmować się jedynie najpoważniejszymi zagrożeniami w tym zakresie, a nie zagrożeniami wszelkimi. Ja  muszę państwu powiedzieć,  że jak zostałem szefem ABW, to miała ona olbrzymie sukcesy w zwalczaniu korupcji w statystykach- po prostu olbrzymia liczba zatrzymanych osób. Jak sobie zadałem trud rozpoznania tego tematu dowiedziałem się jak ABW te statystyki uzyskiwało. Otóż co jakiś czas 4-5 miesięcy na granicy wschodniej instalowało się kamery i po 3-4 miesiącach cały skład Straży Granicznej i funkcjonariuszy Urzędu Celnego była zatrzymywana, bo jeden wziął „butelkę", drugi wziął „5 zł" inny „10 zł czy 20zł" i łapali tych biednych strażników którzy co prawda byli skorumpowani i trzeba się było nimi zająć, ale nie po to jest ABW, aby łapać strażnika, który wziął 100 zł łapówki czy szynkę. Dzięki temu działalność ABW była skierowana na ten obszar działania i ABW nie zajmowała się wysokimi funkcjonariuszami państwa ministrami, dyrektorami, prokuratorami, sędziami bo po co sukcesy się odnosiło w taki łatwy sposób i przyjemny.


 

 


       Jeżeli chodzi o sposoby neutralizowania tych zagrozeń, to jak Państwo dobrze wiecie ABW może zajmować się rozpoznawaniem, wykrywaniem, zapobieganiem i ściganiem przestępstw najpoważniejszych czyli tych, które godzą bezpośrednio w bezpieczeństwo naszego państwa. I ta działalnośc jeżeli chodzi o służbe w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz stosunkach międzynarodowych. Czynności  funkcjonariusze ABW wykonują w 3 blokach:

1.Czynności operacyjno - rozpoznawcze

2.Czynności dochodzeniowo - śledcze

3.Czyności analityczno - informacyjne


Oprócz tego ABW wykonuje zlecone czynności w postępowaniu karnym, czy postępowaniu wykonawczym. Jeżeli chodzi o ABW, przedstawie Państwu mapkę delegatur ABW (dla uczestników konferencji). Jest ich tyle ile w zasadzie województw, oprócz delegatur które są tutaj wymienione istnieją jeszcze wydziały zamiejscowe i sekcje. Natomiast nie ujawniłem ich tutaj, bo na stronie ABW nie ma tych informacji więc nie wiem czy niezostałbym oskarżony o łamanie tajemnicy państwowej. Jeżeli popatrzycie Państwo na tę mapkę, to co się rzuca w oczy, to jest to że ABW jest strasznie rozdrobniona, Jak na służbę specjalną, która ma się zajmować nie zwykłym bandytyzmem, tylko tymi najważniejszymi zagrozeniami. Tych delegatur jest stanowczo za dużo. Jeżeli chodzi np. o MI 5, czyli o kontrwywiad brytyjski to można powiedzieć, że on ma w zasadzie centralę i 2 oddziały w całej Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o FBI, a ABW się wzoruje na FBI, to też ta liczba agentów specjalnych jest stosunkowo dużo mniejsza oczywiście ujmując to stosunkowo niż w ABW.

 

 

 


Ad 1.

  W ramach czybnności operacyjno - rozpoznawczych ABW może przede wszystkim prowazić kontrolę operacyjną to są tzw. Podsłuchy i obserwację -  przedsięwzięcie peracyjno techniczne. Wbrew temu co się dzisiaj mówi za czasów, kiedy ja byłem szefem ABW nie było żadnych nieprawidłowości w tym zakresie. Te działania zostały tylko zintensyfikowane i zaczęliśmy używać nowych form i metod pracy, których ABW nie używała, czy nawet UOP. Muszę Państwu poiedzieć, że jeżeli chodzi o te metody pracy, może to być bardzo kontrowersyjna teza, to nasi funkcjonariusze mogą się wiele nauczyć od byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, bo metody stosyjemy z XIX w. SB-ecy byli dużo bardziej skuteczni (czy wykształceni) w stosowaniu tych środków niż obecni funkcjonariusze naszych służb. Przez wiele lat w ABW i UOP była zaniechana praca szkoleniowa, nikt tych funkcjonariuszy nie szkolił. Braki w tym zakresie są żenujące i ja już sam nieraz mówiłem żartem, że pójdę i sam założę podsłuch, bo nie mogę zrozumieć tej niechęci do zajmowania się nowymi technologiami. Oczywiście należy wszystkie procedury prawne przestrzegać ściśle. Notomiast kwestie techniczne, to są możliwści gdzie możemy korzystać z szeregu nowych platform czy nowych możliwości technicznych. Istnie inicjatywa o nazwie „Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętznego", gdzie wielu polskich naukowców w ramach grantów naukowych wykonuje szereg bardzo ciekawych projektów naukowych. I najgorsze jest to, że te projekty są wyśmiewane. W ostatnim czasie mówiło się o samolocie bezpilotowym dla Policji (bardzo przydatna rzecz)  i pojawiły nsię artykułu, które miały doprowadzić do zniszczenia tej inicjatywy, po to aby nasza Policja nie miała nowych form i metod działania. W ABW było to samo, nie mogę mówić bo to jest tajemnica państwowa, ale mówię państwu, że to jest epoka „króla świeczki". Dużo zaczeliśmy zmieniać, może na swoją też niekorzyść, sam sobie stryczek kręciłem, że tak powiem. Wiem, że te metody są nawet wykorzystywane do próby inwigilacji mojej osoby.


Kolejną możliwością możliwością jest przesyłka niejawnie nadzorowana. Tutaj ABW miała szczególnie duży sukces, który został medialnie ujawniony, więc mogę o tym powiedzieć. Dp pewnego państwa z Bliskiego Wschodu zostały zakupione elementy technologiczne, które mogłybyć wykorzystywane do produkcji broni masowego rażenia. Dzięki temu, że ta przesyłka była objęta właśnie taką działalnością, t na terenie Bułgarii te elementy te zostały zatrzymane przy współpracy z włoskimi służbami specjalnymi i na terenie Niemiec dzięki temu Iran nie uzyskał tych nowych technologii, które pozwalałyby mu uzyskać sprzętu do przenoszenia bronii masowego rażenia wcześniej niż uzyskał.

 

 


Kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej to jest kolejna metoda działania. Tutaj jest znana sprawa posłanki Sawickiej, to nie będę już o tym opowiadał.

Natomiast jeśli chodzi o inne działania operacyjne, to są wszystkie inne działania, które nie są procesowe, a pomagają w uzyskiwaniu w sposób niejawny informacji z urzędów z monitoringu miejskiego itd. W chwilii obecnej w Polsce mamy olbrzymie braki jeżeli chodzi o metody pracy operacyjnej w zakresie kontrwywiadu, dlatego że w Polsce nie ma żadnych przepisów prawa, które normowałyby możliwość werbunku, przwerbowania przedstawicieli obcych służb, zpewnienia im bezkarności w Polsce i zapewnienia im zmiany tożsamości tak jak to zrobił np. Wiktor Suworow, czyli szereg agentów rosyjskiego wywiady, którzy zostali przewerbowani i wykorzystani, od których uzyskano informacje wywiadowcze. Niestety w Polsce pomimo moich usilnych prób i przygotowania inicjatywy ustawodawczej w chwili obecnej nie ma takich przepisów prawa, które pozwalałyby w sposób legalny ( nie na pograniczu prawa)  dokonywać takiego werbunku, uzyskiwać taką informację i pozyskiwać nową agenturę. Nawet tzw przewerbowanie agenta w chwli obecnej w świetle polskiego prawa może zostać uznane za bezprawne. Co niestety ogranicza funkcjonariuszy ABW w działaniach operacyjnych, no bo każdy agent dba także o własną skórę. Nikt z kolei z ABW nie chce się narazić na odpowiedzialność karną w przyszłości, a biorąc po uwagę to co się robi wobec mnie i moich zastępców, dyrektorów jak ja byłem szefem ABW, to ta obawa narasta. Jeżeli ktoś działał zgodnie z prawem energicznie z inicjatywą, z chęcią zapewniwnia Polsce bezpieczeństwa, to teraz jest ciągany po szeregach prokuratur, gdzie musi odpowiadać na absurdalne, głupie i prymitywne pytania. Ale taki już jest los ludzi, którzy chcą  w tym kraju coś zmienić.

Ad 2.

 Jeśli chodzi o czynności dochodzeniowo - śledcze to jest prowadzenie postępowań karnych, dochodzeń, śledztw - ABW ma takie uprawnienie. Niestety nie jest to tak jak w FBI, ABW nie podlega w tym zakresie ministrowi sprawiedliwości. Stoję na stanowisku, że polska ABW powinna być tak usytuowana jak FBI w Stanach Zjednoczonych, gdzie FBI jest elementem Departamentu Sprawiedliwości. W zakresie prowadzonych postępowań agenci podlegająich ministrowi sprawiedliwości. W polsce tak nie ma, co prowadzi do wilu problemów m.in. prawnych, różnego rodzaju zarzutów kierowanych pod adresem osób, problem przekazywania informacji, zakresy informacji itd. Oprócz tego wykonywanie czynności procesowych w postaci przeszukań zatrzymywanie osób czy wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych.

 

 


Ad 3.

Czynności analityczno - informacyjne  - to jest instytucja, która zaniknęła i przestała istnieć. Ja odtworzyłem w ABW  centrum analiz i przywróciłem tą działalność analityczną. Teraz i to należy na plus poczytać p. Bondarykowi zostało stworzone Centrum Antyterrrorystyczne, aczkolwiek te  dzialania zostały podjęte za naszych czasów, abu takie centrum zostało stworzone. Centrum analiz jest bardzo ważne i uważam, że takie coś powinno istnieć na poziomie rządu, po to aby prezydent, premier i ministrowie mieli przygotowane rzetelne analizy a  nie takie jak w sprawie gruzińskiej. Rzetelne analizy na potrzeby naszych polityków powinny być z możliwościmi ewentualnych rozwiązań. Analiza nie powinna być tylko informają, ale powinna także przedstawiać możliwości rozwoju sytuacji i możliwości reakcji na te sytuację.

Obecne możliwości ABW. Jeżeli chodzi o polski kontrwywiad to do 2006 r. był skostniały i pasywny. Można sobie zadać pytanie dlaczego w sprawie inwigilacji prawicy był zaangażowany polski kontrwywiad. Dlaczego we wszystkich aferach powiązanych ze służbami specjalnymi nie były zaangażowane inne jednostki ABW zajmujące się przestępczością zorganizowaną, przestępczością gospodarczą tylko kontrwywiad. Dlatego, że za czasów poprzedniej władzy do 2005 r. do czasów p. Marczuka kontrwywiad był w zasadzie niezależną instytucją w ramach ABW. Wyglądało to tak ,że jeżeli wychodziło jakieś pismo podpisane przez kontrwywiad, to musiało być kontrasygnowane przez dyrektora kontrwywiadu, pomimo że szef ABW jest szefem kontrwywiadu także. Pisma przez niego podpisane nie muszą być kontrasygnowane, a tak było. Polski kontrwywiad był instytucją niezależną, która robiła co chciała. Myśmy to zmienili i myśmy zlikwidowali szereg instytucji w kontrwywiadzie, które miały możliwość „kryminalnych działań". Z tego co wiem dzisiaj dalej są próby politycznego wykorzystania kontrwywiadu, jednak nie udaje się wkręcić  kontrwywiadu w te działania i dlatego p.Bondaryk musiał powołać specjalny tzw. zespół audytowy złożony z funkcjonariuszy zgonionych z całej Polski żeby szukać haków na poprzednie kierownictwo państwa, bo nie tylko szefa służby. Taką wiedzę posiadam, jednak jest to moja opinia (na wypadek gdyby chciano wszczynać przeciwko mnie kolejne postępowanie) i nie jest to wiedza powszechna.

   Jeżeli chodzi o zagrożenie wywiadowcze, to niestety muszę powiedzieć, że w chwili obecnej szefem polskiego wywiadu (aczkolwiek prywatnie bardzo tego człowieka szanuję) jest były dyrektor polskiego kontrwywiadu przez te 10 najciekawszych lat dzaiłalności polskiego kontrwywiadu. W związku z powyższym nie rokuje pozytywnych działań i zmian w tym zakresie. Antyterrorystycznie  - w tym zakresie mogę powiedzieć, że Polska jest naprawdę przygotowana nieźle i mamy bardzo dobrze rozwinięty ten pion. Pozostałe zagrożenia są dla Polski  bardzo słabo rozpoznane i służby nie odpowiadają  wyzwaniom rzeczywistości i przyszłości. Obecne ABW jest anachroniczne techniczne, mentalnie i metodologicznie. Najlepiej układa się współpraca pomiędzy służbami a  organami władzy ustawodawczej w tym prokuraturą. Szanowni Państwo jeżeli weźmiecie obecne kierownictwo ABW, to okaże się że szefem jest p. Bondaryk, zastępcą szefa ABW od kontrwywiadu jest pan, który był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa z rekomendacji PSL-u (nie będę tu nazwisk wymieniał), zastępcą od pionu postępowań karnych jest funkcjonariusz, który przejawiał się bardzo mocnow sprawie tzw. Afery Orlenowskiej, a ostanim zastępcą jest pan, który był zastępcą szefa ABW za czasów ministra Barcikowskiego (za czasów lewicy takiej mocno betonowej). Tak czy inaczej pomimo tego, że jest jakieś spektrum działań, ABW na pewno nie jest w stanie zapewnić Polscebezpieczeństwa wewnętrznego tak żebyśmy mogli czyć siębezpiecznie. Liczyć należy tylko na to, że w przyszłości jednak osoby rządzące naszym państwem, odpowiedzialne za to bezpieczeństwo zmienią swoje nastawienie, swoje podejście i zajmą się nadzorem nad tymi służbami i kierowaniem tymi służbami, przede wszystkim pan Premier, który przejął ten swój obowiązek likwidując stanowisko ministra koordynatora. Liczyć trzeba tylko na to, że p. Donald Tusk zrozumie problematykę służb specjalnych i może coś zrobi w tym zakresie, a jeżeli nie to musimy czekać na kolejne „zmiany".

  Bardzo Państwu  Dziękuję

Bogdan Święczkowski

Źródło: www.radiomaryja.pl (2009.03.21)

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


wtorek, 16 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  234 553  

Kalendarz

« listopad »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

O mnie

Tajna Wiedza eXtremalna- wiedza dla nas, nie dla mas.

O moim bloogu

Walcz, albo giń w gąszczu informacji.

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Ulubione strony

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 234553

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Pytamy.pl